Такси за кандидатстудентски изпити Печат

Такса за 1 изпит: 25 лв.

Всеки следващ се заплаща по 15 лв.