Шифри на специалностите и формите на обучение Печат

С П И С Ъ К

на шифрите на специалностите и формите на обучение

в Технически университетГаброво за учебната 2017/2018 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форми на обучение

редовно

задочно

1.

Автоматика, информационна и
управляваща техника

(АИУТ)

11

41

2.

Електроенергетика и електрообзавеждане

(ЕЕ)

06

36

3.

Електроника

(Е)

07

37

4.

Компютърни системи и технологии

(КСТ)

05

35

5.

Комуникационна техника и технологии

(КТТ)

12

42

6.

Дизайн, техника и технологии в текстила

(ДТТТ)

-

58

7.

Компютърен дизайн в индустрията

(КДИ)

20

-

8.

Компютърни технологии в машиностроенето

(КТМ)

21

51

9.

Мехатроника

(М)

27

57

10.

Отоплителна, вентилационна, климатична

и газова техника

(ОВКГТ)

25

55

11.

Технология на материалите и материалознание

(ТММ)

-

53

12.

Техника и технологии за опазване
на околната среда

(ТТООС)

08

-

13.

Индустриален мениджмънт

(ИМ)

10

40

14.

Социални дейности

(СД)

15

45

15.

Публична администрация

(ПА)

18

48

16.

Стопанско управление

(СУ)

13

43

17.

Икономика на търговията

(ИТ)

17

47

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:33