ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Записване на новоприети студенти ПДФ Печат Е-мейл

V. Записване на новоприети студенти за

образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Чл.16 Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора, съгласно утвърдения календарен график, в съответната факултетна канцелария:

Ф-т “Машиностроене и уредостроене” – стая   № 3103 (Ректорат), тел. 066/ 827 236

Ф-т “Електротехника и електроника” –  стая   № 3102 (Ректорат), тел. 066/ 827 216

Ф-т “Cтопански” – стая № 3125 (Ректорат), тел. 066/ 827 515

Чл.17.(1) Приетите студенти, които не са се записали в определените срокове, губят правата си.

(2) Приетите студенти представят при записването си следните документи:

1. комплект документи за записване на новоприети студенти (по образец). Купува се от книжарницата в сграда Библиотека. Комплектът включва:

- папка – опис на документите;

- именник;

- студентска книжка;

- лична карта;

- декларация за здравно осигуряване на учащите се във висшите училища;

- декларация за предоставяне на съгласие за съхраняване и обработване на лични данни;

- декларация за невъзстановяване на семестриална такса при отказване и напускане на ТУ-Габрово;

- декларация за съгласие за записване в друга специалност от професионалното направление или от друго професионално направление от факултета при малка численост на студентската група на избраната специалност;

- декларация за липса на заболявания, при които не се разрешава кандидатстване и обучение в посочената специалност;

- декларация за познаване на Правилника за приемане на студенти в ТУ-Габрово;

- декларация за непритежаване на диплома за висше образование от обучение по държавна поръчка.

2. документ за внесената семестриална такса за обучение;

3. оригинал на диплома за средно образование;

4. копие на лична карта;

5. нотариално заверен документ при промяна на имената;

6. четири снимки – с формат за паспорт;

7. медицинско удостоверение и удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение от постоянното местожителство на студента;

(3) Възстановяващите студентски права представят документ за внесена семестриална такса за обучение.

(4) Студентите имат право да се обучават по държавна поръчка само в едно висше училище.

(5) Студентите, приети да се обучават по държавна поръчка, до 26 годишна възраст, братя и сестри от едно семейство, имат правото вторият и всеки следващ да заплащат 50 % от семестриалната такса.

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:35
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба