ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Шифри на специалностите и формите на обучение ПДФ Печат Е-мейл

С П И С Ъ К

на шифрите на специалностите и формите на обучение

в Технически университетГаброво за учебната 2017/2018 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форми на обучение

редовно

задочно

1.

Автоматика, информационна и
управляваща техника

(АИУТ)

11

41

2.

Електроенергетика и електрообзавеждане

(ЕЕ)

06

36

3.

Електроника

(Е)

07

37

4.

Компютърни системи и технологии

(КСТ)

05

35

5.

Комуникационна техника и технологии

(КТТ)

12

42

6.

Дизайн, техника и технологии в текстила

(ДТТТ)

-

58

7.

Компютърен дизайн в индустрията

(КДИ)

20

-

8.

Компютърни технологии в машиностроенето

(КТМ)

21

51

9.

Мехатроника

(М)

27

57

10.

Отоплителна, вентилационна, климатична

и газова техника

(ОВКГТ)

25

55

11.

Технология на материалите и материалознание

(ТММ)

-

53

12.

Техника и технологии за опазване
на околната среда

(ТТООС)

08

-

13.

Индустриален мениджмънт

(ИМ)

10

40

14.

Социални дейности

(СД)

15

45

15.

Публична администрация

(ПА)

18

48

16.

Стопанско управление

(СУ)

13

43

17.

Икономика на търговията

(ИТ)

17

47

Последно променен на Сряда, 26 Април 2017 06:33
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба