ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

 • 19.06.2017 - 02.07.2017 Приемане на кандидатстудентски документи
 • 04.07.2017 Провеждане на конкурсен изпит по български език и литература
 • 05.07.2017 Провеждане на конкурсни изпити по математика и ОТП
 • 06.07.2017 Провеждане на конкурсен изпит по география, икономика и рисуване
 • 07.07.2017 Обявяване на резултатите от изпитите
 • 08.07.2017 Обявяване на резултатите от първо класиране
 • 08.07.2017 - 11.07.2017 Записване след първо класиране
 • 12.07.2017 Обявяване на резултатите от второ класиране
 • 13.07.2017 - 16.07.2017 Записване след второ класиране
 • 17.07.2017 Обявяване на резултатите от трето класиране
 • 18.07.2017 - 20.07.2017 Записване след трето класиране
 • 21.07.2017 - 31.08.2017 Приемане на документи за попълване на незаети места и записванеПоказвай архивПечат

Календар на събитията

 
Дата Заглавие Категория
19.06.2017 - 02.07.2017 Приемане на кандидатстудентски документи 2017
04.07.2017 Провеждане на конкурсен изпит по български език и литература 2017
05.07.2017 Провеждане на конкурсни изпити по математика и ОТП 2017
06.07.2017 Провеждане на конкурсен изпит по география, икономика и рисуване 2017
07.07.2017 Обявяване на резултатите от изпитите 2017
08.07.2017 Обявяване на резултатите от първо класиране 2017
08.07.2017 - 11.07.2017 Записване след първо класиране 2017
12.07.2017 Обявяване на резултатите от второ класиране 2017
13.07.2017 - 16.07.2017 Записване след второ класиране 2017
17.07.2017 Обявяване на резултатите от трето класиране 2017
18.07.2017 - 20.07.2017 Записване след трето класиране 2017
21.07.2017 - 31.08.2017 Приемане на документи за попълване на незаети места и записване 2017

Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба