EMail Печат

Календар на събитията

Събитие 

Заглавие:
Обявяване на резултатите от изпитите
Кога:
07.07.2017 
Категория:
2017

Описание

Обявяване на резултатите от изпитите: 07.07.2017 г.

Персонален сайт на кандидат-студента (дата и място за провеждане на изпити, резултати, балообразуване, класиране, записване): umis.tugab.bg/ksp - (достъп:  входящ номер на молбата и ЕГН).
Обявяването на всички списъци при класиранията, разпреде­ле­нието за явяване на изпити и изпитните резултати ще става в сграда  “Ректорат”.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 801 219, 827 350