ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Магистри
Магистърски специалности ПДФ Печат Е-мейл
Факултет „Стопански”

През учебната 2016/2017 година факултет „Стопански” ще извършва обучение в ОКС „магистър” по следните специалности:

 Специалност „Стопанско управление”  - магистърски програми:

 • „Управление на човешките ресурси”
 • „Управление на бизнеса”

 

Специалност „Индустриален мениджмънт” – магистърски програми:

 • „Мениджмънт на индустриалното предприятие”
 • „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията”
Специалност „Публична администрация"
Специалност „Социални дейности”
Специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие”

 

ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

През учебната 2016/2017 година факултет „Електротехника и електроника” ще извършва обучение в ОКС „магистър” по следните специалности и форми на обучение:

По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра: 

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електроника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Компютърни системи и технологии
 • Комуникационна техника и технологии

Платена форма на обучение: 

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Автомобилна електроника
 • Безопасност на труда
 • Електроника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Компютърни системи и технологии
 • Комуникационна техника и технологии

Прием на документи за кандидатстване от 12.09.2016 до 30.09.2016г. /заявление-образец, ксерокопие на диплома за завършено образование в ОКС „бакалавър” или академична справка, документ за платена такса за кандидатстване/.

Кандидатстудентският изпит за прием на студенти в ОКС „магистър” ще се проведе на 3.10.2016г. от 8,00 часа в зала АУЛА.

Записване на приетите за обучение по държавна поръчка: 4 и 5.10.2016г.

Записване на приетите за обучение в платена форма: 6 и 7.10.2016г.

 

Факултет „МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”

Специалности и магистърски програми - уч. 2016/2017 г. 

Професионално направление „Машинно инженерство”

  
 • “Компютърни технологии в машиностроенето”:
  • Компютърни методи и технологии в машиностроенето
  • Машиностроителна техника и технологии
 • “Мехатроника”:
  • Мехатроника
  • Машиностроене и уредостроене
 • “Хидравлична и пневматична техника”:
  • Хидравлична и пневматична техника
  • Вентилационна и климатична техника
 • “Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника”:
 • “Текстилна техника и технологии”
 • "Технология на материалите и материалознание"
Последно променен на Понеделник, 12 Септември 2016 12:54
 
Правила за прием в магистърска степен ПДФ Печат Е-мейл

VI. Ред и условия за приемане и обучение на студенти в образователно-квалификационна степен “магистър”

Чл.18 Обучението се провежда в редовна и задочна форма, по държавна по­ръч­ка и срещу заплащане.

Чл.19.(1) В зависимост от издръжката студентите могат да се обучават по дър­жавна поръчка, като преди записването си в съответния семестър внасят дър­жавна такса, утвърдена с ПМС.

Последно променен на Петък, 05 Февруари 2016 10:12
продължава>
 


Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба