ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Новини
Записване с договор ПДФ Печат Е-мейл
Кандидатите, явили се на предварителните изпити или положили изпит on-line, в зависимост от техните желания и постигнати резултати, се класират през цялата година по специалност за редовна или задочна форма на обучение за 50% от местата държавна поръчка. Класираните кандидати сключват договор с ТУ–Габрово за съответната специалност и форма на обучение и внасят депозит в размер на 50 лв., определен с решение на Академичния съвет. Депозитът се приспада от семестриалната такса при записване. Тези студенти имат право да се запишат преди обявяване на първо класиране по допълнително изготвен график. (Съгласно Правилника за приемане на студенти в Технически университет - Габрово през уч. 2017/2018 г.)
Последно променен на Вторник, 25 Април 2017 14:39
 
Класиране и записване на кандидат-студенти ПДФ Печат Е-мейл

При всяко класиране приетите по първо желание се записват и не участват в следващи класирания.

Класираните по второ и следващо желание имат възможност:

1. да се запишат в специалността в която са приети;

2. да потвърдят в съответната факултетна канцелария участие в следващи класирания;

3. кандидатите, които нe потвърдят, губят право за участие в следващи класирания. 

 Некласираните участват автоматично в следващо класиране.

    ФАКУЛТЕТНИ КАНЦЕЛАРИИ

Ф-т “Машиностроене и уредостроене”–стая  № 3103 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 236

Ф-т “Електротехника и електроника”   стая   № 3102 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 216

Ф-т “Cтопански”      стая   № 4205  (Библиотека),                                      тел. 066/ 827 407

Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 
Изисквания към явяващите се на кандидатстудентските изпити ПДФ Печат Е-мейл
  • Кандидат-студентите използват за изпитите задължително син химикал.
  • Кандидат-студентите се допускат в сградите и съответната зала, в която се провежда изпита, при представяне на входната врата на документ за самоличност и документ за платена такса за участие в изпита.
  • Времетраенето на изпитите е 4 часа. През първия 1 час се забранява на кандидатите да напускат залата.
  • Начален час на изпитите – 8.00 часа.
  • Кандидат-студентите са длъжни да заемат местата си в определените зали 30 минути преди започване на изпита.
  • Изпитът е анонимен и върху писмените работи не се поставят никакви белези.
Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 
Документи за записване на новоприети студенти за образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” ПДФ Печат Е-мейл

1. Комплект документи за записване на новоприети студенти (по образец). Ку­пу­ва се от книжарницата в сграда Ректорат;

2. Квитанция за внесената семестриална такса за обучение;

3. Диплома оригинал;

4. Лична карта /която след проверка се връща на студента/;

5. Четири снимки – с формат за паспорт;

6. Нотариално заверен документ при промяна на имената;

7. Медицинско удостоверение и Удостоверение от районното пси­­хи­ат­­­­рично диспансерно заведение от постоянното местожител­ство на сту­ден­та.

 8. Възстановяващите студентски права представят документ за вне­се­на семестриална такса за обучение. 
Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 
Кратки новини ПДФ Печат Е-мейл

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Последно променен на Понеделник, 15 Май 2017 09:08
 


Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба