ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Важни новини
Класиране и записване на кандидат-студенти ПДФ Печат Е-мейл

При всяко класиране приетите по първо желание се записват и не участват в следващи класирания.

Класираните по второ и следващо желание имат възможност:

1. да се запишат в специалността в която са приети;

2. да потвърдят в съответната факултетна канцелария участие в следващи класирания;

3. кандидатите, които нe потвърдят, губят право за участие в следващи класирания. 

 Некласираните участват автоматично в следващо класиране.

    ФАКУЛТЕТНИ КАНЦЕЛАРИИ

Ф-т “Машиностроене и уредостроене”–стая  № 3103 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 236

Ф-т “Електротехника и електроника”   стая   № 3102 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 216

Ф-т “Cтопански”      стая   № 4205  (Библиотека),                                      тел. 066/ 827 407

Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 
Изисквания към явяващите се на кандидатстудентските изпити ПДФ Печат Е-мейл
  • Кандидат-студентите използват за изпитите задължително син химикал.
  • Кандидат-студентите се допускат в сградите и съответната зала, в която се провежда изпита, при представяне на входната врата на документ за самоличност и документ за платена такса за участие в изпита.
  • Времетраенето на изпитите е 4 часа. През първия 1 час се забранява на кандидатите да напускат залата.
  • Начален час на изпитите – 8.00 часа.
  • Кандидат-студентите са длъжни да заемат местата си в определените зали 30 минути преди започване на изпита.
  • Изпитът е анонимен и върху писмените работи не се поставят никакви белези.
Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 
Документи за записване на новоприети студенти за образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” ПДФ Печат Е-мейл

1. Комплект документи за записване на новоприети студенти (по образец). Ку­пу­ва се от книжарницата в сграда Ректорат;

2. Квитанция за внесената семестриална такса за обучение;

3. Диплома оригинал;

4. Лична карта /която след проверка се връща на студента/;

5. Четири снимки – с формат за паспорт;

6. Нотариално заверен документ при промяна на имената;

7. Медицинско удостоверение и Удостоверение от районното пси­­хи­ат­­­­рично диспансерно заведение от постоянното местожител­ство на сту­ден­та.

 8. Възстановяващите студентски права представят документ за вне­се­на семестриална такса за обучение. 
Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 


Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба