ВАЖНО!

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

 • 01.02.2017 - 27.04.2017 Приемане на документи за предварителните изпити
 • 29.04.2017 Провеждане на предварителен конкурсен изпит на 29 април 2017 г.
 • 19.06.2017 - 02.07.2017 Приемане на кандидатстудентски документи
 • 04.07.2017 Провеждане на конкурсен изпит по български език и литература
 • 05.07.2017 Провеждане на конкурсни изпити по математика и ОТП
 • 06.07.2017 Провеждане на конкурсен изпит по география, икономика и рисуване
 • 07.07.2017 Обявяване на резултатите от изпитите
 • 08.07.2017 Обявяване на резултатите от първо класиране
 • 08.07.2017 - 11.07.2017 Записване след първо класиране
 • 12.07.2017 Обявяване на резултатите от второ класиране
 • 13.07.2017 - 16.07.2017 Записване след второ класиране
 • 17.07.2017 Обявяване на резултатите от трето класиране
 • 18.07.2017 - 20.07.2017 Записване след трето класиране
 • 21.07.2017 - 31.08.2017 Приемане на документи за попълване на незаети места и записване

Важни новини
Класиране и записване на кандидат-студенти ПДФ Печат Е-мейл

При всяко класиране приетите по първо желание се записват и не участват в следващи класирания.

Класираните по второ и следващо желание имат възможност:

1. да се запишат в специалността в която са приети;

2. да потвърдят в съответната факултетна канцелария участие в следващи класирания;

3. кандидатите, които нe потвърдят, губят право за участие в следващи класирания. 

 Некласираните участват автоматично в следващо класиране.

    ФАКУЛТЕТНИ КАНЦЕЛАРИИ

Ф-т “Машиностроене и уредостроене”–стая  № 3103 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 236

Ф-т “Електротехника и електроника”   стая   № 3102 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 216

Ф-т “Cтопански”      стая   № 4205  (Библиотека),                                      тел. 066/ 827 407

Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 
Изисквания към явяващите се на кандидатстудентските изпити ПДФ Печат Е-мейл
 • Кандидат-студентите използват за изпитите задължително син химикал.
 • Кандидат-студентите се допускат в сградите и съответната зала, в която се провежда изпита, при представяне на входната врата на документ за самоличност и документ за платена такса за участие в изпита.
 • Времетраенето на изпитите е 4 часа. През първия 1 час се забранява на кандидатите да напускат залата.
 • Начален час на изпитите – 8.00 часа.
 • Кандидат-студентите са длъжни да заемат местата си в определените зали 30 минути преди започване на изпита.
 • Изпитът е анонимен и върху писмените работи не се поставят никакви белези.
Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 
Документи за записване на новоприети студенти за образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” ПДФ Печат Е-мейл

1. Комплект документи за записване на новоприети студенти (по образец). Ку­пу­ва се от книжарницата в сграда Ректорат;

2. Квитанция за внесената семестриална такса за обучение;

3. Диплома оригинал;

4. Лична карта /която след проверка се връща на студента/;

5. Четири снимки – с формат за паспорт;

6. Нотариално заверен документ при промяна на имената;

7. Медицинско удостоверение и Удостоверение от районното пси­­хи­ат­­­­рично диспансерно заведение от постоянното местожител­ство на сту­ден­та.

 8. Възстановяващите студентски права представят документ за вне­се­на семестриална такса за обучение. 
Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 


Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба