Изисквания към явяващите се на кандидатстудентските изпити Печат
  • Кандидат-студентите използват за изпитите задължително син химикал.
  • Кандидат-студентите се допускат в сградите и съответната зала, в която се провежда изпита, при представяне на входната врата на документ за самоличност и документ за платена такса за участие в изпита.
  • Времетраенето на изпитите е 4 часа. През първия 1 час се забранява на кандидатите да напускат залата.
  • Начален час на изпитите – 8.00 часа.
  • Кандидат-студентите са длъжни да заемат местата си в определените зали 30 минути преди започване на изпита.
  • Изпитът е анонимен и върху писмените работи не се поставят никакви белези.
Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11