ВАЖНО!

Записване на новоприети студенти, явили се на предварителни изпити или състезания, организирани от ТУ-Габрово, за квота 50% от местата държавна поръчка.

Персонален сайт на кандидат-студента и проверка на резултати от изпити: umis.tugab.bg/ksp

On-line подаване на кандидатстудентски документи на адрес: umis.tugab.bg/online

On-line състезания и изпити на адрес: umis.tugab.bg/tests/

Заявление за предварителен изпит тук>>.

Записване с договор

Предстоящи събития

No current events.

Класиране и записване на кандидат-студенти ПДФ Печат Е-мейл

При всяко класиране приетите по първо желание се записват и не участват в следващи класирания.

Класираните по второ и следващо желание имат възможност:

1. да се запишат в специалността в която са приети;

2. да потвърдят в съответната факултетна канцелария участие в следващи класирания;

3. кандидатите, които нe потвърдят, губят право за участие в следващи класирания. 

 Некласираните участват автоматично в следващо класиране.

    ФАКУЛТЕТНИ КАНЦЕЛАРИИ

Ф-т “Машиностроене и уредостроене”–стая  № 3103 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 236

Ф-т “Електротехника и електроника”   стая   № 3102 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 216

Ф-т “Cтопански”      стая   № 4205  (Библиотека),                                      тел. 066/ 827 407

Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11
 
Technical University-Gabrovo Габрово НЕТ
Създаване на уеб сайт, SEO Новини за Габрово CNC машини от Макино Металорежещи машини Магазин за храни и животни в Габрово Металорежещи машини втора употреба