Класиране и записване на кандидат-студенти Печат

При всяко класиране приетите по първо желание се записват и не участват в следващи класирания.

Класираните по второ и следващо желание имат възможност:

1. да се запишат в специалността в която са приети;

2. да потвърдят в съответната факултетна канцелария участие в следващи класирания;

3. кандидатите, които нe потвърдят, губят право за участие в следващи класирания. 

 Некласираните участват автоматично в следващо класиране.

    ФАКУЛТЕТНИ КАНЦЕЛАРИИ

Ф-т “Машиностроене и уредостроене”–стая  № 3103 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 236

Ф-т “Електротехника и електроника”   стая   № 3102 (Ректорат),                 тел. 066/ 827 216

Ф-т “Cтопански”      стая   № 4205  (Библиотека),                                      тел. 066/ 827 407

Последно променен на Петък, 31 Януари 2014 10:11